Categories
Tips

วิธีปิดเครื่องหาก Mac ค้างจนเข้าเมนูไม่ได้

หากมีปัญหาแมคค้างหรือโปรแกรมค้าง ในเบื้องต้นให้เข้าเมนู Apple > บังคับออก แล้วทำการปิดแอพที่ค้าง แต่ถ้าลองทำดูแล้วยังแก้ปัญหาไม่ได้ ให้รีสตาร์ทเครื่องก่อนครับ

Categories
Tips

วิธีแก้ปัญหาเมื่อ Finder มีอาการค้าง หรือเปิดใช้งานไม่ได้

เวลาที่ Finder ค้างจะทำให้ไม่สามารถเข้าเมนูเพื่อปิดการทำงานได้ แม้แต่จะปิดเครื่องก็ไม่สามารถคลิกเข้าเมนูได้ แต่ถ้าโปรแกรมอื่นใช้งานได้ตามปกติก็ยังพอมีวิธีแก้